Kajian Aksiologis Pendidikan Akhlak Dalam Surat Al Baqarah Ayat 67-74

Yuli Hesman (2017) Kajian Aksiologis Pendidikan Akhlak Dalam Surat Al Baqarah Ayat 67-74. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img] Text
1. 2017211PAI-S2COVER.pdf

Download (259kB)
[img] Text
2. 2017211PAI-S2PENGESAHAN.pdf

Download (289kB)
[img] Text
3. 2017211PAI-S2ABSTRAK.pdf

Download (63kB)
[img] Text
4. 2017211PAI-S2KATA PENGANTAR.pdf

Download (268kB)
[img] Text
5. 2017211PAI-S2DAFTAR ISI.pdf

Download (505kB)
[img] Text
6. 2017211PAI-S2BAB I.pdf

Download (51kB)
[img] Text
7. 2017211PAI-S2BAB II.pdf

Download (485kB)
[img] Text
8. 2017211PAI-S2BAB III.pdf

Download (298kB)
[img] Text
9. 2017211PAI-S2BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (677kB)
[img] Text
10. 2017211PAI-S2BAB V.pdf

Download (268kB)
[img] Text
11. 2017211PAI-S2DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (291kB)

Abstract

Pendidikan Akhlak adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil ) yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat. Aksiologis pendidikan akhlak berdasarkan surat al-Baqarah 67-74 merupakan asas pendidikan yang harus dijadikan panduan oleh setiap pendidik masa pada masa kini. Hal yang menarik dalam surat al-Baqarah 67-74 yang perlu diperhatikan dalam perspektif dunia pendidikan ialah mengenai kesabaran seorang pendidik maupun peserta didik. Dalam menjalankan proses belajar mengajar diperlukan rasa sabar diantara mereka, guru harus terus bersemangat dalam mencerdaskan peserta didiknya, dan peserta juga jangan sampai putus asa dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang Aksiologis pendidikan Akhlak dan Metode pembelajaran yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 67-74 tentang penyembelihan sapi betina. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research ). Sumber primer dalam penelitian ini ialah Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 67-74 dan sumber sekundernya ialah Tafsir dan buku-buku penelitian yang masih relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah kepustakaan dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dengan menggunakan metode Tafsir tahlili. Metode ini menguraikan makna yang dikandung oleh Al Qur’an, ayat demi ayat, dan surat demi surat sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Uraian tersebut mencakup berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan, seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan tidak ketinggalan pula pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi’in, maupun ahli tafsir lainnya. Hasil dalam penelitian ini ialah bahwa aksiologis pendidikan akhlak dalam surat al-Baqarah ayat 67-74 meliputi : (1) Akhlak dalam bertanya. Dalam tulisan ini dibahas mengenai kejelekan Bani Israil yang tidak memiliki etika dalam bertanya, dimana mereka menanyakan sesuatu hal yang membuat mereka berada pada permasalahan yang lebih sulit. (2) Akhlak kepada orang tua. (3) Kesabaran pendidik. (4) Kejujuran pendidik. (5) Ketaatan peserta didik. Dan penerapannya di lembaga pendidikan Islam sudah tergolong baik

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: 000 Karya Umum
Divisions: Program Pascasarjana > S2 > Pendidikan Agama Islam
Depositing User: Ms. Melda Fitriana
Date Deposited: 17 Jun 2020 03:34
Last Modified: 17 Jun 2020 03:34
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27379

Actions (login required)

View Item View Item