STUDI ANALISA TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN MALAYSIA NOMOR 03008-010-0435-2015 MENGENAI PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN

ABDUL HALIM BIN HASHIM, (2018) STUDI ANALISA TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PASIR PUTEH KELANTAN MALAYSIA NOMOR 03008-010-0435-2015 MENGENAI PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img] Text
1. COVER__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
2. PENGESAHAN__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
3. ABSTRAK__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
4. KATA PENGANTAR__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
5. DAFTAR ISI__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
6. BAB I__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
7. BAB II__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
8. BAB III__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
9. BAB IV__2018567AH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (0B)
[img] Text
10. BAB V__2018567AH.pdf

Download (0B)
[img] Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018567AH.pdf

Download (0B)

Abstract

Pengamalan perkawinan di Malaysia, setiap provinsi mempunyai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tersendiri. Selain itu, setiap perkawinan perlu dicatatkan di Pejabat Agama Daerah seumpama Kantor Agama bagi merekodkan setiap perkawinan atau penceraian yang berlaku. Perkawinan yang timbul pada masa sekarang adalah dalam perkara pemalsuan dokumen agar bisa melakukan pernikahan dengan mudah tanpa mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah penyelesaian kasus pemalsuan dokumen dalam Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh, Negeri Kelantan, Malaysia yang bernomor 03008-010-0435-2015, keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh, Negeri Kelantan, faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen di dalam perkawinan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus pemalsuan dokumen yang bernomor 03008-010-0435-2015 Mahkamah Syariah Pasir Puteh, Negeri Kelantan, untuk mengetahui keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pasir Puteh, Negeri Kelantan, ntuk mengetahui faktor terjadinya kasus pemalsuan dokumen. Metode penelitian dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara dan analisa dokumen untuk mendapatkan bahan analisis. Data-data yang terkumpul tersebut bersumber kepada data primer yaitu data-data yang peneliti perolehi dari lapangan dan data skunder yaitu data-data yang diperolehi dari buku-buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian analisis dengan menggunakan metode kaulitatif. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (field research), dan untuk sampel, penulis mengambil teknik total sampling , terdapat beberapa metode penulisan yang penulis ambil adalah dengan metode deduktif yaitu kaedah-kaedah yang bersifat umum, metode induktif yaitu gambaran data-data yang khusus dan metode deskriptif analitis yaitu mengemukan data-data yang diperlukan apa adanya. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus dilakukan dengan beberapa cara dan secara keseluruhannya kasus di selesaikan di dalam Mahkamah Syariah setelah pihak tertentu membuat aduan bagi kasus pemalsuan, pertama, mahkamah boleh mengarahkan pendaftar Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Rendah membuat pengaduan kepada penguatkuasa Kantor Agama dengan mengisi borang 5 setelah kesalahan itu dikenalpasti ketika sesuatu kasus di bicarakan di dalam Mahkamah dan setelah borang 5 telah diterima oleh penguatkuasa Kantor Agama, Pegawai Penyiasat akan mengemukakan pemohonan untuk mendakwa atau membuka fail kepada pihak pendakwa. Apabila sudah mendapat pemohonan tersebut, pihak pendakwa akan mendapat kebenaran dari Mahkamah bagi Pendakwa membuka fail. Kedua, borang 5 atau aduan ini boleh diberikan pengaduan daripada orang awam jika mengetahui maklumat tentang pemalsuan dokumen dalam perkawinan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 30 Aug 2019 01:40
Last Modified: 30 Aug 2019 01:42
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/18654

Actions (login required)

View Item View Item